คติสอนใจ

โลกสอนให้คนรู้ว่า...ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่โลกก็ยังให้คนรู้จักกับความผูกพัน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการด้านทวิภาคีและสหกิจศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

'งานรับปริญญาประจำปี 2553

'งานรับปริญญาประจำปี 2553

ดอกไม้สวยจังเลยจ้า

ดอกไม้สวยจังเลยจ้า

เด็กๆ ก็น่ารัก

เด็กๆ ก็น่ารัก