คติสอนใจ

โลกสอนให้คนรู้ว่า...ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่โลกก็ยังให้คนรู้จักกับความผูกพัน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

คนสวยทั้งนั้น
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งานรับปริญญาในปี 2550

งานรับปริญญาในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2551

การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการด้านทวิภาคีและสหกิจศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การใช้ Weblog เพื่อการทำงาน

..........วันนี้มีโครงการอบรมการใช้ Weblog เพื่อการเรียนการสอน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 25 ท่าน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

'งานรับปริญญาประจำปี 2553

'งานรับปริญญาประจำปี 2553

ดอกไม้สวยจังเลยจ้า

ดอกไม้สวยจังเลยจ้า

เด็กๆ ก็น่ารัก

เด็กๆ ก็น่ารัก